• 1

Μεταφορέας ποδιάς

  • Apron Conveyer

    Μεταφορέας ποδιάς

    Χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα, χυτήρια, μεταλλουργία, χημεία, υλικά, ηλεκτρική ενέργεια, εξόρυξη και άλλα τμήματα της βιομηχανίας, το Apron Conveyer του μοντέλου BLT είναι ένα είδος μηχανοκίνητου εξοπλισμού σταθερής μεταφοράς.