• 1

Μεταφορέας ποδιάς

  • Μεταφορέας ποδιάς

    Μεταφορέας ποδιάς

    Χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα, χυτήρια, μεταλλουργία, χημεία, υλικά, ενέργεια, εξόρυξη και άλλους κλάδους της βιομηχανίας, ο μεταφορέας ποδιά του μοντέλου BLT είναι ένα είδος σταθερού μηχανοποιημένου εξοπλισμού μεταφοράς γενικής χρήσης.