• 1

Μηχανή χύτευσης φιάλης

  • Αυτόματη Μηχανή Χύτευσης Στατικής Πίεσης

    Αυτόματη Μηχανή Χύτευσης Στατικής Πίεσης

    Η τεχνική χύτευση στατικής πίεσης αναφέρεται στη ροή αέρα με την τεχνολογία συμπίεσης υδραυλικής συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων, ανάλογα με τη δυσκολία συμπίεσης, μπορεί να επιλέξει μόνο υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων ή ροή αέρα και υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων.
  • Μηχανή χύτευσης πολλαπλών εμβόλων αέρα

    Μηχανή χύτευσης πολλαπλών εμβόλων αέρα

    Το μηχάνημα χρησιμοποιείται γενικά για εργαστήριο χύτευσης χυτηρίου, μηχανικές γραμμές παραγωγής ή ημιμηχανικές γραμμές παραγωγής και είναι κατάλληλο για παραγωγή παρτίδων μικρού μεγέθους τεμαχίου χύτευσης πλάκας μονής όψης και λειτουργίας μονού κιβωτίου, επάνω κιβωτίου και κάτω κουτιού. Το μηχάνημα υιοθετεί μικροσεισμό ελατηρίου δομή συμπίεσης, πλάτος του κυλίνδρου συμπίεσης, ισχυρή δύναμη πίεσης είναι καλή για την ποιότητα χύτευσης, ο πνευματικός σωλήνας απλός, εύκολος έλεγχος και ευκολία.