• 1

Παραγωγή

Παραγωγή

Είμαστε σχολαστικοί στη δουλειά μας, διατηρούμε υψηλή ποιότητα και συνεπή παραγωγή.αγοράσαμε προηγμένο μηχάνημα CNC και εξοπλισμό επιθεώρησης για να εξασφαλίσουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, μέσω εντατικής μελέτης και συνεχούς εκπαίδευσης για τη βελτίωση της επαγγελματικής ποιότητας του προσωπικού.

 Τα ταλέντα είναι το βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της εταιρείας, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών είναι ο ανταγωνισμός ταλέντων σε τελική ανάλυση.Η Sofiq Machinery τηρεί πάντα την ανθρωποκεντρική ιδέα και τον οδηγό τεχνικής, μέσω της εισαγωγής και της εκπαίδευσης ταλέντων για τη δημιουργία μιας σταθερής ομάδας με βασική ανταγωνιστικότητα.