• 1

Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

Ποιοτικός έλεγχος φιάλης

4
3
7

Οι αναφορές επικεντρώνονται σε όλες τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων του εξαρτήματος συναρμολόγησης

Έλεγχος σκληρότητας και διαστάσεων παιδικών εξαρτημάτων.

Εξέταση μεταλλογραφικής δομής και σκληρότητας

Εξέταση και Ανάλυση

3

Αντοχή εφελκυσμού

1

Δοκιμή άμμου

2

Μικροσκοπική εξέταση δομής και κατανομής νιφάδων μαζί με μέτρηση μεγέθους κόκκου.

Ελεγχος ποιότητας
Ποιοτικός Έλεγχος 2
Ποιοτικός έλεγχος 1