• 1

Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

 Ποιοτικός έλεγχος φιάλης

4
3
7

Οι αναφορές επικεντρώνονται σε όλες τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων μέρους συναρμολόγησης

Έλεγχος σκληρότητας και διάστασης των εξαρτημάτων του παιδιού.

Εξέταση μεταλλογραφικής δομής και σκληρότητας

Εξέταση και ανάλυση

3

Αντοχή σε εφελκυσμό

1

Δοκιμή άμμου

2

Μικροσκοπική εξέταση δομής και κατανομής νιφάδων μαζί με μέτρηση μεγέθους κόκκων.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1