• 1

Γραμμή χύτευσης στατικής πίεσης

  • Γραμμή καλουπώματος στατικής πίεσης

    Γραμμή καλουπώματος στατικής πίεσης

    Λεπτομέρεια προϊόντος: Η τεχνική χύτευσης στατικής πίεσης αναφέρεται στη ροή αέρα με τεχνολογία συμπίεσης υδραυλικής συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων, ανάλογα με τη δυσκολία συμπίεσης, μπορεί να επιλέξει μόνο υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων ή ροή αέρα και υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων.Η στατική πίεση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.● Υψηλή ικανότητα συμπίεσης άμμου, άκαμπτο και πυκνό καλούπι, κατάλληλο για την κατασκευή σύνθετων χυτών.● Σταθερότητα διαστάσεων και καλύτερη τραχύτητα επιφάνειας, υψηλή απόδοση...