• 1

Μηχανή χύτευσης στατικής πίεσης

  • Αυτόματη Μηχανή Χύτευσης Στατικής Πίεσης

    Αυτόματη Μηχανή Χύτευσης Στατικής Πίεσης

    Η τεχνική χύτευση στατικής πίεσης αναφέρεται στη ροή αέρα με την τεχνολογία συμπίεσης υδραυλικής συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων, ανάλογα με τη δυσκολία συμπίεσης, μπορεί να επιλέξει μόνο υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων ή ροή αέρα και υδραυλική συμπίεση συμπίεσης πολλαπλών εμβόλων.